แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
โปรแกรม ฐานข้อมูล
สต็อกเครื่องมือหรืออุปกรณ์
( Tew ToolsStock )
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรม บันทึกรับงาน
และติดตามงาน
(Tew Workbook)
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรม บริหารงาน
ห้องสมุด
(Tew Library)
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรมงานบริการ
สำหรับธุรกิจ
ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรมอู่ซ่อมรถ
และร้านประดับยนต์
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรมระบบงานขาย
และสินค้าคงคลัง
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรมฐานข้อมูล
ทะเบียนรถเช่า
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรมฐานข้อมูล
ภาพลูกค้า
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรมฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย
ทดลองใช้งาน ฟรี
โปรแกรมฐานข้อมูล
ติดตามงานลูกค้า
ทดลองใช้งาน ฟรี

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล โปรแกรมระบบงานขายและศูนย์บริการ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล โปรแกรมระบบงานธุรกิจรถเช่า
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล โปรแกรมระบบบริหารงานโครงการ
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูล โปรแกรมระบบงานศูนย์บริการ
 

 

 
12/2/2555
เปิดตัวโปรแกรมระบบบริหารงานโครงการ รุ่นที่ 1.0
SD-Project System
 
21/2/2554
เปิดตัวโปรแกรมระบบงานขายและศูนย์บริการ รุ่นที่ 2.0
SD-Sale & Service System
 
21/2/2554
เปิดตัวโปรแกรมระบบงานธุรกิจรถเช่า รุ่นที่ 3.0
SD-Car Rental System
 
14/1/2550
เปิดตัวโปรแกรมบันทึกรับงานและติดตามงาน รุ่นที่ 1.0
TEW Workbook V1.0
 
14/1/2550
เปิดตัวโปรแกรมบริการงานห้องสมุด รุ่นที่ 1.0
TEW Library V1.0
 
14/1/2550
Update โปรแกรมงานบริการสำหรับธุรกิจ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา V 1.3
Service Center System for Product Installation, Repair and MA Version 1.3
 
14/1/2550
Update โปรแกรมงานอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์ V 1.3
Garage and Car Accessories Database System Version 1.3
 
9/8/2549
Update โปรแกรมงานอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์ V 1.2
Garage and Car Accessories Database System Version 1.2
 
9/8/2549
Update โปรแกรมงานบริการสำหรับธุรกิจ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา V 1.2
Service Center System for Product Installation, Repair and MA Version 1.2
 
28/6/2549
Update โปรแกรมอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์
หลังจาก download ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้ copy ไฟล์ carservice.exe ไปไว้ที่ c:\tew\car-service โดยแทนที่ไฟล์เดิม
 
15/6/2549
เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมงานบริการสำหรับธรุกิจ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา
Service Center System for Product Installation, Repair and MA Version 1.0
 
6/6/2549
เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลโปรแกรมอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์
Garage and Car Accessories Database System Version 1.0
 
1/6/2549
เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลงานขายและสินค้าคงคลัง
Sale and Inventory Database System Version 1.0
 
29/3/2549
ตัว Update ฐานข้อมูลทะเบียนรถเช่า Car for Rent จาก Version 1.0 เป็น Version 1.2
 
13/3/2549
Update ตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลทะเบียนรถเช่า Car for Rent Version 1.2
 
10/2/2549
เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลทะเบียนรถเช่า Car for Rent Version 1.0
 
27/10/2547
เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย Samart Label Maker รุ่นที่ 1.5
 
13/9/2547
เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บภาพลูกค้า Customer Image DB System
 
21/5/2547
เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย Samart Label Maker รุ่นที่ 1.0
 
28/12/2546
ปรับปรุงประสิทธิภาพ JobTracker
 
20/12/2546
ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน JobTracker ฉบับสมบูรณ์
 
11/12/2546
ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน JobTracker
 
25/11/2546
เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้า JOB TRACKER รุ่นที่ 1