งานบริการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา  
   อู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์  
   ระบบงานขายและสินค้าคงคลัง  
     


 
ลิขสิทธิ์(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 5.74 Mbyte
 


ระบบงานบริการสำหรับธุรกิจ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา
(Service Center System for Product Installation, Repair and MA V 1.0)


    การจัดทำใบเสนอราคาสั่งซื้อสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 30/6/49
    การจัดทำใบเสนอราคาสินค้าที่ส่งซ่อม ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 1/7/49
    การจัดทำใบเปิดงาน/รับบริการ ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 2/7/49
    การจัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 4/7/49
    การจัดทำใบรับประกันสินค้า วิธีที่ 1 ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 5/7/49
    การจัดทำใบรับประกันสินค้า วิธีที่ 2 ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 5/7/49
    การจัดทำใบเคลมสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 5/7/49
    การบันทึกข้อมูลสาขา ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 5/7/49
    การบันทึกข้อมูลระบบ ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 5/7/49
    การบันทึกข้อมูลพนักงาน ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 11/7/49
    การบันทึกข้อมูลหมวด-ประเภทสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 14/7/49
    การบันทึกสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 14/7/49
    การคัดกรองข้อมูล ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 14/7/49
    การแก้ไข-ออกแบบ รายงาน ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การสำรองข้อมูล-กู้คืนข้อมูล ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานบนเครือข่าย ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 21/7/49
           

ลิขสิทธิ์(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 18 Mbyte
 


ระบบงานอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์
(Garage And Car Accessories Database System 1.0)


    การจัดทำใบเสนอราคา ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 24/6/49
    การจัดทำใบเปิดงาน/รับบริการ ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 24/6/49
    การจัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 24/6/49
    การจัดทำใบรับประกันสินค้า วิธีที่ 1 ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 25/6/49
    การจัดทำใบรับประกันสินค้า วิธีที่ 2 ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 25/6/49
    การจัดทำใบเคลมสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 26/6/49
    การบันทึกข้อมูลสาขา ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 26/6/49
    การบันทึกข้อมูลระบบ ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 26/6/49
    การบันทึกข้อมูลพนักงาน ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 27/6/49
    การบันทึกข้อมูลหมวด-ประเภทสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 27/6/49
    การบันทึกสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 28/6/49
    การคัดกรองข้อมูล ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 29/6/49
    การแก้ไข-ออกแบบ รายงาน ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 29/6/49
    การสำรองข้อมูล-กู้คืนข้อมูล ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 7/7/49
    การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานบนเครือข่าย ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 21/7/49
           


ลิขสิทธิ(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 5.48 Mbyte


ระบบงานขายและสินค้าคงคลัง
(Sale And Inventory Database System 1.0)


    การจัดทำใบเสนอราคา ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 25/6/49
    การจัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การจัดทำใบรับประกันสินค้า วิธีที่ 1 ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การจัดทำใบรับประกันสินค้า วิธีที่ 2 ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การจัดทำใบเคลมสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การบันทึกข้อมูลสาขา ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การบันทึกข้อมูลระบบ ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การบันทึกข้อมูลพนักงาน ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การบันทึกสินค้า ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 15/7/49
    การคัดกรองข้อมูล ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 16/7/49
    การแก้ไข-ออกแบบ รายงาน ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 17/7/49
    การสำรองข้อมูล-กู้คืนข้อมูล ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 17/7/49
    การติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานบนเครือข่าย ดูตัวอย่างคลิกที่นี่ วันที่ปรับปรุง 21/7/49