เมื่อท่านได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์และได้ติดตั้งใช้งานจนครบระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว ถ้าท่านต้องการใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสในการปลดล็อคซอฟต์แวร์(Release Code)ให้ใช้งานใด้ตามปกติ โดยไม่มีการล็อคใดๆ อีก
 
  ค่าลงทะเบียน
 
โปรแกรม
ราคา
กรุณาสอบถามทีมงาน
กรุณาสอบถามทีมงาน
450 บาท ลงได้ 3 เครื่อง
กรุณาสอบถามทีมงาน
กรุณาสอบถามทีมงาน
กรุณาสอบถามทีมงาน
กรุณาสอบถามทีมงาน
 
  การชำระเงิน
  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)สาขาสามแยกเกษตร
เลขที่บัญชี 039-1-88904-4 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชีนาย สมศักดิ์ เขมวิวิธ

  หลังจากที่ท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้ท่านทำตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
  วิธีที่ 1
  ทุกๆ โปรแกรมที่ท่านได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านได้ติดตั้ง จะมีเมนูเรื่องการลงทะเบียน ให้ท่านเข้าไปที่เมนูดังกล่าว ซึ่งจะมีแบบฟอร์มให้ท่านระบุข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการลงทะเบียน ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวและส่งอีเมล์มาที่ contact@thaieasyweb.com เมื่อทางทีมงานตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้ว จะดำเนินการแจ้งรหัส (Release Code) สำหรับการปลดล็อกซอฟต์แวร์ให้ท่านทราบต่อไป
 
  วิธีที่ 2
  ให้ท่านจดค่า "หมายเลขการลงทะเบียน" จากซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและโทรศัพท์แจ้งข้อมูลต่างๆ กับทีมงานฝ่ายขายของ ThaiEasyWeb Technology Group.ตามข้อมูลข้างล่างนี้
  ติดต่อทีมงานฝ่ายขาย
  คุณ สมศักดิ์ เขมวิวิธ โทรศัพท์ 089-6779035 , 02 519 7552 , แฟล็กซ์ : 02 998 4454
  คุณ อรณี สธนเสาวภาคย์ โทรศัพท์ 089-4123206 , 02 519 7552 , แฟล็กซ์ : 02 998 4454
  Email  : s0061008@yahoo.com