ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย (Smart Label Maker 1.5)
ทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ ฟรี
ขนาดไฟล์ประมาณ 12M

วิธีการนำ Address book
MS Outlook Express ออก

วิธีการนำ Address book
MS Outlook ออก


วิธีการนำไฟล์ Csv หรือ Text เข้าสู่
Smart Label Maker

วิธีการนำไฟล์ Excel เข้าสู่
Smart Label Maker

วิธีการนำ Access เข้าสู่
Smart Label Maker

1.ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้ายคืออะไร
 
ซอฟต์แวร์ Smart Label Maker เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงานทั่วๆ ไป โดยโปรแกรมมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะคือสามารถสั่งพิมพ์ป้ายในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย , สามารถค้นหาข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลได้ และสามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไฟล์ต่างๆ อาทิเช่นText File(ไฟล์ข้อความ), ไฟล์ที่เกิดจากการ Export Address Book ในโปรแกรม MS Outlook, ไฟล์ MS Excel และไฟล์ฐานข้อมูล MS Access เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย ซึ่งช่วยลดเวลาในการคีย์ข้อมูลได้ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น

2.ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย เหมาะสมกับธุรกิจใดบ้าง
 
Smart Label Marker เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทเช่นสำนักงานทั่วไป, ร้านค้าต่างๆ, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ทะเบียน เป็นต้น

3. ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย จะเข้ามาช่วยงานท่านได้อย่างไร
 
Smart Label Maker เป็นซอฟต์แวร์ใช้สำหรับการพิมพ์ป้าย เพื่อติดสินค้าทั่วไปหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ปก CD พิมพ์ซองจดหมาย พิมพ์นามบัตร พิมพ์สันแฟ้น พิมพ์รหัสบาร์โค้ด พิมพ์โลโก้ เป็นต้น

ซึ่งจะช่วยลดการทำงานในการเขียนป้ายสินค้าจากแบบเก่าที่ผู้ใช้จะทำการเขียนป้ายสินค้าเอง หรืออาจเป็นการพิมพ์ป้ายที่ต้องพิมพ์ป้ายข้อมูลซ้ำๆ กันจำนวนหลายรายการ การใช้ซอฟต์แวร์ Smart Label Maker จะช่วยลดการทำงานดังกล่าวให้กับผู้ใช้ สามารถคีย์ข้อมูลที่ต้องการพิมพ์บนแผ่นป้ายเก็บไว้ในระบฐานข้อมูล
 
ผู้ใช้สามารถกำหนด จำนวนข้อมูล ที่ต้องการให้พิมพ์ซ้ำได้หลายจำนวนตามเท่านที่ต้องการ และสามารถกำนหดตำแหน่งดวงที่ต้องการให้เริ่ม พิมพ์ป้ายได้ ว่าต้องการเริ่มต้นให้พิมพ์ป้าย ณ. ตำแหน่งใด

นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนในการคีย์ข้อมูลเข้า ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลเข้าจากไฟล์ต่างๆ ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้โอนเข้ามาเก็บไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย ซึ่งข้อมูลที่สามารถ นำเข้าได้แก่ไฟล์ในโปรแกรม Text File(ไฟล์ข้อความ), ไฟล์ที่เกิดจากการ Export Address Book ในโปรแกรม MS Outlook, ไฟล์ MS Excel และไฟล์ฐานข้อมูล MS Access

4. คุณสมบัติพิเศษของซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้ายมีอะไรบ้าง
1.
สามารถกำหนดรูปแบบกระดาษของป้ายที่จะพิมพ์ว่ามีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไร
2.
สามารถดูตัวอย่างรูปแบบกระดาษป้ายที่จะพิมพ์ก่อนออกเครื่องพิมพ์ ว่ามีการแสดงค่าถูกต้องหรือไม่
3.
สามารถสร้างฐานข้อมูลได้อย่างอิสระ และไม่จำกัดจำนวน
4.
สามารถนำข้อมูลเข้าได้หลากหลายประเภท อาทิเช่น Text File , MS Outlook ,MS Excel และ MS Access
5.
สามารถนำข้อมูลออกในรูปแบบของ MS Excel (.xls) และ MS Access (.mdb)
6.
สามารถเพิ่มข้อมูลว่างเข้าไปในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นได้ เพื่อสร้างความสะดวกในการคีย์ข้อมูล
7.
สามารถกำหนดค่ารหัสอัตโนมัติให้กับฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นได้ ไม่ว่ารหัสที่กำหนดนั้นจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรคงที่และรหัสที่มีการ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
8.
สามารถทำการเลือกและยกเลิกการเลือกรายการในฐานข้อมูลที่ต้องการใช้งานได้
9.
สามารถกำหนดจำนวนที่ต้องการพิมพ์ป้ายในแต่ละรายการได้ว่าต้องการพิมพ์จำนวนดวงเท่าไหร่ต่อหนึ่งรายการ
10.
สามารถกำหนดลำดับที่ต้องการพิมพ์ป้ายว่าต้องการให้ระบบทำการเริ่มพิมพ์ ณ. ตำแหน่งป้ายที่เท่าไหร่

ทดลองใช้งานโปรแกรม (download) คลิกที่นี่ ขนาดไฟล์ประมาณ 12 เมกกะไบต์