ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย (Smart Label Maker 1.0)
 
จุดเด่น 10 ประการสำหรับ Smart Label Maker

1.สามารถกำหนดรูปแบบขนาดของป้ายตามที่ต้องการได้ ดูภาพตัวอย่าง

2.สามารถสร้างฐานข้อมูลได้อย่างอิสระและไม่จำกัดจำนวนดูภาพตัวอย่าง

3. สามารถสืบค้นข้อมูลได้ละเอียดและใช้หลายๆคีย์ในการสืบค้นได้ ดูภาพตัวอย่าง

4. สามารถกำหนดรูปแบบการสร้างรหัสแบบอัตโนมัติได้ เช่น รหัสสินค้า มีรูปแบบเป็น ดูภาพตัวอย่าง

5. รูปแบบขนาดป้ายที่สร้างขึ้นมานั้น สามารถกำหนดต้นแบบป้ายที่จะพิมพ์ได้หลายรูปแบบ โดยไม่จำกัดจำนวน ดูภาพตัวอย่าง

6. สามารถกำหนดจำนวนที่ต้องการพิมพ์ป้ายในแต่ละรายการได้ว่าต้องการพิมพ์จำนวนกี่ดวงต่อหนึ่งรายการดูภาพตัวอย่าง

7. สามารถกำหนดลำดับที่ต้องการพิมพ์ป้ายว่าต้องการให้เริ่มพิมพ์ป้าย ณ. ตำแหน่งป้ายที่เท่าไหร่ดูภาพตัวอย่าง

8. สามารถนำข้อมูลเข้าได้หลากหลายประเภท อาทิเช่น Text File , MS Outlook ,MS Excel และ MS Accessดูภาพตัวอย่าง

9. สามารถนำข้อมูลออกในรูปแบบของ MS Excel (.xls) และ MS Access (.mdb)ดูภาพตัวอย่าง

10.ฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรมมีลูกเล่นต่างๆ ช่วยให้การใช้งานสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดูภาพตัวอย่าง

และพบกับความสามารถอื่นๆอีกมากมายต้องลอง Download ไปทดลองไช้ดูครับ