ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย (Smart Label Maker 1.5)

  วิธีการ Export Address book จาก MS Outlook Express
 
  1. ดับเบิ้ลคลิกเข้าโปรแกรม MS Outlook Express หน้าจอไอคอนแสดงดังรูป
 
 
  2. จากนั้นโปรแกรม MS Outlook Express ก็จะถูกเรียกใช้งานดังรูป
 
 
 
  3. ให้มาที่เมนู File>>Export>>Address Book ดังรูป
 
 
 
  4. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างAddress Book Export Tool ให้เลือกประเภทของไฟล์ Address Book ที่ต้องการนำออกมา ว่าต้องการให้อยู่ในรูปแบบใด โดยการคลิกเมาส์รายการที่ต้องการให้เป็นแถบสีน้ำเงิน(จากรูปเป็นการเลือกรูปแบบ Text File และมีเครื่องหมายคอมม่า( , ) ขั้นระหว่างฟิลด์แต่ละฟิลด์) จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Export

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  5. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง CSV Export เพื่อให้ระบุตำแหน่งที่เก็บไฟล์ที่ได้จากการ Export ให้คลิกปุ่ม Browse... ดังรูป
 
 
 
  6. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Save As ให้ระบุตำแหน่งไดเรคทอรี่และชื่อไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ (จากรูปเป็นการเก็บไฟล์ไว้ที่ไดร์ฟ C: โดยสร้างชื่อไฟล์ว่า addressbook_outlookexpress.csv ) เมื่อระบุข้อมูลต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Save

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  7. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างCSV Export อีกครั้ง โดยจะปรากฏตำแหน่งและชื่อไฟล์ที่จะจัดเก็บข้อมูล Export Addrress Book ที่ได้ทำการระบุ ไว้ในข้อที่ 6 จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next >

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  8. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างCSV Export อีกครั้ง ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเพื่อให้เลือกฟิลด์ที่ต้องการ Export ให้ทำการคลิกเครื่องหมายถูกหน้าฟิลด์ที่ต้องการ Export จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Finish

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  9. เมื่อโปรแกรม MS Outlook Express ทำการ Export ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง Address Book เพื่อแสดงสถานะการ Export ว่าได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  10. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Address Book Export Tool อีกครั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม Close เพื่อปิดการทำงานการนำข้อมูลออก

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  11. จากนั้นให้ทำการตรวจสอบไฟล์ที่ได้จากการ Export Address Book ของโปรแกรม MS Outlook Express โดยเรียกดูข้อมูลดังกล่าวจากโปรแกรม Notepad ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม Notepad ดังรูป
 
 
 
  12. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอการทำงานของโปรแกรม Notepad ให้มาที่เมนู File>>Open
 
 
 
  13. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Open ให้ระบุตำแหน่งไดเรคทอรี่ที่จัดเก็บไฟล์ที่ได้จากการ Export Address Book (จากรูปตำแหน่งไฟล์ที่ต้องการเรียกดูข้อมูลอยู่ที่ c:\addressbook_outlookexpress.csv) จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Open

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป
 
 
 
  14. จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดของไฟล์ addressbook_outlookexpress.csv ซึ่งจะสังเกตุเห็นว่าในแถวแรกจะแสดงชื่อฟิลด์แต่ละฟิลด์ ที่ได้มีการ Export และรายการในแถวต่อๆ มาแสดงข้อมูลของฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่ถูกจัดเก็บ โดยฟิลด์แต่ละฟิลด์จะคั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า( , ) เมื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการปิดไฟล์ดังกล่าว

(ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ Export Address Book จากโปรแกรม MS Outlook Express)

หน้าจอการทำงานแสดงดังรูป