ท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของทีมงาน ThaiEasyWeb Technology Group .จะได้รับสิทธิพิเศษต่อไปดังนี้
   
1.
สามารถอัฟเกรดสินค้าตัวเดียวกันในรุ่นใหม่กว่าเดิมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่สินค้าตัวเดียวกันมีรุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาด
   
2.
บริการให้คำปรึกษา/การช่วยเหลือต่างๆ เมื่อท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับการใช้งานสินค้าที่ใช้อยู่
   
3.
ได้รับส่วนลดพิเศษในกรณีที่ท่านใช้บริการอื่นๆ เช่น ได้รับส่วนลดเมื่อซื้อซอฟต์แวร์ตัวอื่น หรือ ได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับท่านที่สั่งผลิตซอฟต์แวร์ทำงานเฉพาะด้าน
  หมายเหตุ กรณีที่มีสินค้าตัวเดียวกันกับที่ท่านใช้อยู่ รุ่นใหม่ๆออกสู่ตลาด ทางทีมงานจะเตรียมเครื่องมือสำหรับให้ท่านอัพเกรดข้อมูลในฐานข้อมูลเดิมไปสู่ฐานข้อมูลใหม่ได้

รายการซอฟต์แวร์

 งานบริการติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา    อู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์    ระบบงานขายและสินค้าคงคลัง  

 ฐานข้อมูลทะเบียนรถเช่า    ฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย    ฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้า  

 ระบบงานห้องสมุด    บันทึกรับงานและติดตามงาน      
 
 
ลิขสิทธิ์(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 5.74 Mbyte
 

 
ใบเสนอราคา 1
ใบเสนอราคา 2
ใบเปิดงาน/บริการ 1
ใบเปิดงาน/บริการ 2
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี1
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี2
บันทึกสินค้ารับประกัน
บันทึกติดตามงาน
ใบรับเคลมสินค้า 1
ใบรับเคลมสินค้า 2
ใบสั่งซื้อสินค้า 1
ใบสั่งซื้อสินค้า 2
ใบรับ-ปรับเพิ่มสินค้า 1
ใบรับ-ปรับเพิ่มสินค้า 2
ใบเบิก-ปรับลดสินค้า 1
ใบเบิก-ปรับลดสินค้า 2
 

 
ยอดขายแยกตามวันที่
ใบเปิดงานแยกตามวันที่
กำไร-ขาดทุน จากการขาย
แยกตามวันที่
ยอดคงเหลือสินค้า
บ/ชรับจ่ายสินค้า
บ/ชรับจ่ายสินค้าและความ
เคลื่อนไหวต้นทุนสินค้า
สินค้าไม่เคลื่อนไหว
สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
สรุปปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ
สรุปปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ
แยกตามยี่ห้อ/รุ่นผลิตภัณฑ์
สรุปปัญหาต่างๆของชิ้นส่วน
 
ระบบงานบริการสำหรับธุรกิจ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา สินค้า
(Service Center System for Product Installation, Repair and MA V 1.2)

ข้อมูลเบื้องต้น

  โปรแกรมงานบริการสำหรับธุรกิจ ติดตั้ง ซ่อม บำรุงรักษา สินค้า เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งใช้งานเครื่องเดียว (Stand alone) หรือใช้งานแบบเครือข่าย (Lan) ได้
   
  โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับธุรกิจ ดังต่อไปนี้
 
ร้านหรือศูนย์ ซ่อม/ติดตั้ง/บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์
 
ร้านหรือศูนย์ ซ่อม/ติดตั้ง/บำรุงรักษา อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
 
ร้านหรือศูนย์ ซ่อม/ติดตั้ง/บำรุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า
 
ร้านหรือศูนย์ ซ่อม/ติดตั้ง/บำรุงรักษา แอร์
 
และอื่นๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ รุ่น 1.3
 
-
หน้าจอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเก็บแผนที่ลูกค้า
 
-
หน้าจอเปิดงานสามารถค้นหาตามประเภทงานได้ ซึ่งอาจตั้งเป็น งานไม่คิดเงิน,งานนอก,งานใน,งานสัญญา
 
-
หน้าจอเปิดงานสามารถค้นหางานที่เข้ามาซ่อมซ้ำได้(แก้ไขงาน)
 
-
ค้นเลขซีเรียลหน้ารับประกันและที่หน้าเครม ด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 
-
รายงานต้นทุนสินค้าของแต่ละ JOB
   
-
รายงานสรุปการใช้อะใหล่รายเดือน
   
-
รายงานยอดขายแยกตามพนักงาน
   
-
รายงานสรุปกำไรเบื้องต้น(Gross Profit)แยกตามวันที่และ Invoice
   
-
ปรับรายงานในเปิดงาน รายงานการเปิดงาน ใหม่

ระบบการทำงานหลักของโปรแกรม ประกอบด้วย 3 ระบบคือ

 
1.
ระบบงานขาย
 
1.1
จัดทำใบเสนอราคา/ใบประเมินราคา
 
1.2
จัดทำใบส่งของ/ใบกำกับภาษี(สำหรับขายเครดิต)
 
1.3
จัดทำใบส่งของ/ใบกำกับภาษี 2 (สำหรับขายเงินสดหรืออื่นๆ) V 1.2
 
1.4
รายงานจากการขายแยกตามวันที่, พนักงานขาย, ลูกค้า
 
1.5
กำไรขาดทุนจากการขายสินค้า โดยคิดต้นทุนแบบ FIFO
 
2.
ระบบงานบริการลูกค้า
 
2.1
ใบเปิดงาน/รับบริการ สามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดการติดตั้ง รายละเอียดการซ่อม
 
2.1.1
สามารถตัดยอดสต็อกสินค้าจากการใช้อะไหล่ในใบเปิดงานได้
2.1.2
สามารถตัดยอดสต็อกสินค้าจากการติดตั้งในใบเปิดงานได้ V 1.2
2.1.3
เพิ่มช่องคีย์ข้อมูลคุณสมบัติสินค้า V 1.2
 
2.2
สรุปปัญหาผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการว่าแต่ละเดือนหรือตลอดทั้งปี มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าบ้าง โดยแยกตาม ยี่ห้อและรุ่นของผลิตภัณฑ์
 
2.3
สรุปปัญหาของอะไหล่ที่ถอดมาซ่อม โดยแยกตาม ยี่ห้อและรุ่นของอะไหล่
 
2.4
จัดทำรายการสินค้ารับประกัน, สืบค้นสินค้ารับประกันข้ามสาขา และจัดการเรื่องการเคลมสินค้า
 
2.5
บันทึกติดตามงาน
 
2.6
สืบค้นข้อมูล ใบเปิดงาน/รับบริการ, การติดตั้ง, การซ่อม จากใบเปิดงานข้ามสาขาได้
 
2.7
รองรับการสืบค้นใบเปิดงาน/รับบริการ (JOB) จากอุปกรณ์บาร์โค้ด
 
2.8
ระบบติดตามสืบค้นการรับจ่าย Lot และ Serial ว่ามีการเข้าออกวันไหน V 1.2
 
3.
ระบบสต็อกสินค้าและอะไหล่
 
3.1
ใบสั่งซื้อสินค้า
 
3.2
ใบรับสินค้า/ปรับเพิ่มสินค้า และเบิก/ปรับลดสินค้า
 
3.3
ใบสั่งประกอบ/จัดชุดสินค้าตามสูตรการประกอบหรือผลิต และออกหมายเลขซีเรียล V 1.2
 
3.4
พิมพ์ป้ายติดสินค้าแสดงข้อมูล วันที่ประกอบ/วันที่ผลิต V 1.2
 
3.5
ใบรับสินค้าจากการประกอบหรือผลิต พร้อมคำนวนต้นทุนแบบ FIFO อัตโนมัติ V 1.2
 
3.6
ใบแสดงต้นทุนการประกอบสินค้า V 1.2
 
3.7
ใบตรวจนับสต็อกสิ้นเดือน V 1.2
 
3.8
คิดต้นทุนสินค้าแบบ FIFO
 
3.9
รายงานยอดสินค้าคงเหลือ
 
3.10
รายงานสต็อกการ์ด (Stock Card)
 
3.11
รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 
3.12
รองรับการสืบค้นจากอุปกรณ์บาร์โค้ด

คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรม

 
1.
สามารถรองรับการคิดภาษี 3 แบบ คือ แยกภาษี, รวมภาษี, ไม่คิดภาษี และประเภทการชำระเงิน 2 แบบ คือเงินสด และเครดิต
 
2.
ระบบการขายรองรับการลดราคาได้หลายระดับเช่น 3%+5
 
3.
หน้าจอการทำงานทุกหน้าจอ จะมีสถานะของเอกสาร ให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสถานะเอกสารได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามงาน โดยแสดงเป็นแถบสีสถานะอย่างชัดเจน
 
4.
รองรับการสืบค้นเอกสารโดยใช้คีย์ในการสืบค้นได้หลายคีย์
 
5.
รองรับการขายทั้งสินค้าและบริการ (ด้วยการยิงบาร์โค้ด)
 
6.
รองรับการบันทึกสินค้ารับประกันและการเคลมสินค้าที่มีปัญหาให้กับลูกค้า
 
7.
สามารถบันทึกรายการติดตามงาน เพื่อช่วยเตือนความจำ
 
8.
สามารถรองรับร้านค้า/บริษัท ได้หลายสาขา
 
9.
สามารถกำหนดระดับของลูกค้าได้ถึง 4 ระดับ และยังสามารถกำหนดส่วนลด, เครดิตให้กับลูกค้าแต่ละรายได้
 
10.
สามารถแสดงยอดขายและกำไรจากการขายได้ทันที โดยสามารถสรุปยอดขายและกำไร เป็นรายวัน รายเดือน รายปี โดยแยกตามสินค้า
 
11.
ระบบสินค้าคงคลังคิดต้นทุนแบบ FIFO และสามารถคำนวณย้อนหลังได้อัตโนมัติ (ช่วยอำนวยความสะดวกกรณี มีการบันทึกผิด ตก และต้องการแก้ไขตัวเลข)
 
12.
มีระบบรายงานแสดงสถานะสินค้าไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 
13.
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รูปแบบรายงานและเอกสาร ใบเสนอราคา/ใบประเมินราคา, ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี, ใบเคลมสินค้า, ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบรับสินค้า และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด และแก้ไขรูปแบบได้เองให้เหมาะสมกับแต่ละร้านค้า/บริษัท
 
14.
สามารถสรุปภาพรวมของร้านค้า/บริษัท เกี่ยวกับสินค้าที่ขายดี แยกตามหมวดหมู่ ประเภทสินค้า
 
15.
สามารถสรุปภาพรวมผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการแยกตาม ยี่ห้อ-รุ่น
 
16.
สามารถสรุปภาพรวมของร้านค้า/บริษัท เกี่ยวกับปัญหาสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ได้มีการติดตั้งหรือแก้ไขให้กับลูกค้าได้ แยกตาม ยี่ห้อ รุ่นของผลิตภัณฑ์
 
17.
สามารถทำการตัดสต็อกหรือไม่ตัดสต็อกรายการอะไหล่ที่ใช้ในการติดตั้งในใบเปิดงาน/รับบริการได้
 
18.
สามารถทำการคัดลอกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการคีย์ข้อมูล

 
ลิขสิทธิ์(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 18 Mbyte
 

 
ใบเสนอราคา 1
ใบเสนอราคา 2
ใบเปิดงาน/บริการ 1
ใบเปิดงาน/บริการ 2
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี1
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี2
บันทึกสินค้ารับประกัน
บันทึกติดตามงาน
ใบรับเคลมสินค้า 1
ใบรับเคลมสินค้า 2
ใบสั่งซื้อสินค้า 1
ใบสั่งซื้อสินค้า 2
ใบรับ-ปรับเพิ่มสินค้า 1
ใบรับ-ปรับเพิ่มสินค้า 2
ใบเบิก-ปรับลดสินค้า 1
ใบเบิก-ปรับลดสินค้า 2
 

 
ยอดขายแยกตามวันที่
ใบเปิดงานแยกตามวันที่
กำไร-ขาดทุน จากการขาย
แยกตามวันที่
ยอดคงเหลือสินค้า
บ/ชรับจ่ายสินค้า
บ/ชรับจ่ายสินค้าและความ
เคลื่อนไหวต้นทุนสินค้า
สินค้าไม่เคลื่อนไหว
สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
สรุปปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ
สรุปปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ
แยกตามยี่ห้อ/รุ่นรถ
สรุปปัญหาต่างๆ ของสินค้า
 
ระบบงานอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์
(Garage And Car Accessories Database System 1.2)

ข้อมูลเบื้องต้น

  โปรแกรมระบบอู่ซ่อมรถและร้านประดับยนต์ เป็นโปรแกรมสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอู่ซ่อมรถ และร้านประดับยนต์ สามารถใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งใช้งานเครื่องเดียว (Stand alone) หรือใช้งานแบบเครือข่าย (Lan) ได้
   
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ รุ่น 1.3
 
-
หน้าจอข้อมูลลูกค้าเพิ่มเก็บแผนที่ลูกค้า
 
-
หน้าจอเปิดงานสามารถค้นหาตามประเภทงานได้ ซึ่งอาจตั้งเป็น งานไม่คิดเงิน,งานนอก,งานใน,งานสัญญา
 
-
หน้าจอเปิดงานสามารถค้นหางานที่เข้ามาซ่อมซ้ำได้(แก้ไขงาน)
 
-
ค้นเลขซีเรียลหน้ารับประกันและที่หน้าเครม ด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 
-
รายงานต้นทุนสินค้าของแต่ละ JOB
   
-
รายงานสรุปการใช้อะใหล่รายเดือน
   
-
รายงานยอดขายแยกตามพนักงาน
   
-
รายงานสรุปกำไรเบื้องต้น(Gross Profit)แยกตามวันที่และ Invoice
   
-
ปรับรายงานในเปิดงาน รายงานการเปิดงาน ใหม่
ระบบการทำงานหลักของโปรแกรม ประกอบด้วย 3 ระบบคือ

 
1.
ระบบงานขาย
 
1.1
จัดทำใบเสนอราคา/ใบประเมินราคา
 
1.2
จัดทำใบส่งของ/ใบกำกับภาษี (สำหรับขายเครดิต)
 
1.3
จัดทำใบส่งของ/ใบกำกับภาษี 2 (สำหรับขายเงินสดหรืออื่นๆ) V 1.2
 
1.4
รายงานจากการขายแยกตามวันที่, พนักงานขาย, ลูกค้า
 
1.5
รายงานจากการขายแยกตาม ยี่ห้อ-รุ่นรถ
 
2.
ระบบงานบริการลูกค้า
 
2.1
ใบเปิดงาน/รับบริการ สามารถบันทึกการติดตั้ง แก้ไข ระบุปัญหาของรถ ระบุปัญหาของสินค้า
 
 
2.1.1
สามารถตัดยอดสต็อกสินค้าจากการใช้อะไหล่ในใบเปิดงานได้
2.1.2
สามารถตัดยอดสต็อกสินค้าจากการติดตั้งในใบเปิดงานได้ V 1.2
 
2.2
สรุปปัญหาของรถที่เข้ารับบริการว่าแต่ละเดือนหรือตลอดทั้งปี มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยแยกตาม ยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์
 
2.3
สรุปปัญหาของสินค้าที่ติดตั้งให้ลูกค้า
 
2.4
จัดทำรายการสินค้ารับประกัน, สืบค้นสินค้ารับประกันข้ามสาขา และจัดการเรื่องการเคลมสินค้า
 
2.5
บันทึกติดตามงาน
 
2.6
สืบค้นข้อมูล ใบเปิดงาน/รับบริการ ในการเข้ารับบริการของรถและลูกค้าข้ามสาขาได้
 
2.7
รองรับการสืบค้นใบเปิดงาน/รับบริการ (JOB) จากอุปกรณ์บาร์โค้ด
 
2.8
ระบบติดตามสืบค้นการรับจ่าย Lot และ Serial ว่ามีการเข้าออกวันไหน V 1.2
 
3.
ระบบสต็อกสินค้าและอะไหล่
 
3.1
ใบสั่งซื้อสินค้า
 
3.2
ใบรับสินค้า/ปรับเพิ่มสินค้า และเบิก/ปรับลดสินค้า
 
3.3
ใบสั่งประกอบ/จัดชุดสินค้าตามสูตรการประกอบหรือผลิต และออกหมายเลขซีเรียล V 1.2
 
3.4
พิมพ์ป้ายติดสินค้าแสดงข้อมูล วันที่ประกอบ/วันที่ผลิต V 1.2
 
3.5
ใบรับสินค้าจากการประกอบหรือผลิต พร้อมคำนวนต้นทุนแบบ FIFO อัตโนมัติ V 1.2
 
3.6
ใบแสดงต้นทุนการประกอบสินค้า V 1.2
 
3.7
ใบตรวจนับสต็อกสิ้นเดือน V 1.2
 
3.8
คิดต้นทุนสินค้าแบบ FIFO, รายงานสต็อกการ์ด (Stock Card), รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 
3.9
รายงานยอดสินค้าคงเหลือ
 
3.10
กำไรขาดทุนจากการขายสินค้า
 
3.11
รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 
3.12
รองรับการสืบค้นจากอุปกรณ์บาร์โค้ด

คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรม

 
1.
สามารถสร้างสาขาที่ให้บริการมากกว่า 1 สาขาได้
 
2.
ระบบการตัดสต็อกสินค้าจะไม่มีผลกระทบต่อสาขาอื่น แต่จะส่งผลเฉพาะสาขาที่ได้ทำการตัดสต็อกเท่านั้น
 
3.
ระบบรองรับการใช้งานกับเครื่องยิงบาร์โค้ดได้ ทำให้สะดวกต่อการบันทึกและค้นหาข้อมูล
 
4.
สามารถรองรับการคิดภาษี 3 แบบ คือ แยกภาษี, รวมภาษี, ไม่คิดภาษี และประเภทการชำระเงิน 2 แบบ คือเงินสด และเครดิต
 
5.
ระบบการขายรองรับการลดราคาได้หลายระดับเช่น 3%+5
 
6.
หน้าจอการทำงานทุกหน้าจอ จะมีสถานะของเอกสาร ให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสถานะเอกสารได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามงาน โดยแสดงเป็นแถบสีสถานะอย่างชัดเจน
 
7.
รองรับการสืบค้นเอกสารโดยใช้คีย์ในการสืบค้นได้หลายคีย์
 
8.
รองรับการขายทั้งสินค้าและบริการ (ด้วยการยิงบาร์โค้ด)
 
9.
รองรับการบันทึกสินค้ารับประกันและการเคลมสินค้าที่มีปัญหาให้กับลูกค้า
 
10.
สามารถบันทึกรายการติดตามงาน เพื่อช่วยเตือนความจำ
 
11.
สามารถแสดงยอดขายและกำไรจากการขายได้ทันที โดยสามารถสรุปยอดขายและกำไรเป็นรายวันและรายสินค้า
 
12.
สามารถกำหนดระดับของลูกค้าได้ถึง 4 ระดับ และยังสามารถกำหนดส่วนลด, เครดิตให้กับลูกค้าแต่ละรายได้
 
13.
ระบบสินค้าคงคลังคิดต้นทุนแบบ FIFO และสามารถคำนวณย้อนหลังได้อัตโนมัติ (ช่วยอำนวยความสะดวกกรณี มีการบันทึกผิด ตก และต้องการแก้ไขตัวเลข)
 
14.
มีระบบรายงานแสดงสถานะสินค้าไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 
15.
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รูปแบบการพิมพ์รายงานและเอกสาร ใบเสนอราคา/ใบประเมินราคา, ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี, ใบเคลมสินค้า, ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบรับสินค้า และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด และแก้ไขรูปแบบได้เองให้เหมาะสมกับแต่ละร้านค้า/บริษัท
 
16.
สามารถสรุปภาพรวมของร้านค้า/บริษัท เกี่ยวกับสินค้าที่ขายดี แยกตาม ยี่ห้อ รุ่นของรถยนต์และแยกตามหมวดหมู่ ประเภทสินค้า
 
17.
สามารถสรุปภาพรวมจำนวนของรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการและปัญหาที่เกิดกับรถ
 
18.
สามารถสรุปภาพรวมของร้านค้า/บริษัท เกี่ยวกับปัญหาสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ได้มีการติดตั้งหรือแก้ไขให้กับลูกค้าได้ แยกตาม ยี่ห้อ รุ่นของรถยนต์
 
19.
สามารถทำการตัดสต็อกหรือไม่ตัดสต็อกรายการอะไหล่ที่ใช้ในการติดตั้งในใบเปิดงาน/รับบริการได้
 
20.
สามารถทำการคัดลอกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการคีย์ข้อมูล


 
ลิขสิทธิ(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 5.48 Mbyte

 
ใบเสนอราคา 1
ใบเสนอราคา 2
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี1
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี2
บันทึกสินค้ารับประกัน
บันทึกติดตามงาน
ใบรับเคลมสินค้า 1
ใบรับเคลมสินค้า 2
ใบสั่งซื้อสินค้า 1
ใบสั่งซื้อสินค้า 2
ใบรับ-ปรับเพิ่มสินค้า 1
ใบรับ-ปรับเพิ่มสินค้า 2
ใบเบิก-ปรับลดสินค้า 1
ใบเบิก-ปรับลดสินค้า 2
 

 
ยอดขายแยกตามวันที่
(แสดงรายการสินค้า)
ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
ครบกำหนดชำระเงิน
แยกตามลูกค้า
กำไร-ขาดทุน จากการขาย
แยกตามสินค้า
ยอดคงเหลือสินค้า
ยอดคงเหลือต้นทุนสินค้า
(FIFO)
บ/ชรับจ่ายสินค้า
บ/ชรับจ่ายสินค้าและความ
เคลื่อนไหวต้นทุนสินค้า
สินค้าไม่เคลื่อนไหว
สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
สรุปยอดขายสินค้าแยก
ตามหมวดหมู่
สรุปยอดขายงานบริการ
แยกตามหมวดหมู่
 
ระบบงานขายและสินค้าคงคลัง
(Sale And Inventory Database System 1.0)

ข้อมูลเบื้องต้น

  โปรแกรมระบบงานขายและสินค้าคงคลัง เป็นโปรแกรมสำหรับร้านค้าหรือกิจการค้าขายสินค้าทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ โดยขอบเขตของโปรแกรมเน้นการทำงานในส่วนของงานขาย, งานบริการลูกค้า (รับประกันสินค้า, เคลมสินค้า, บันทึกติดตาม) และสินค้าคงคลัง ระบบการทำงานสามารถใช้งานได้ทั้งแบบติดตั้งใช้งานเครื่องเดียว (Stand alone) หรือใช้งานแบบเครือข่าย (Lan) ได้
   
  โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับธุรกิจ ดังต่อไปนี้
 
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
 
ร้านขายหนังสือ
 
ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระบบการทำงานหลักของโปรแกรม ประกอบด้วย 2 ระบบคือ

 
1.
ระบบงานขาย
 
1.1
จัดทำใบเสนอราคา/ใบประเมินราคา
 
1.2
จัดทำใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 
1.3
รายงานจากการขายแยกตามวันที่, พนักงานขาย, ลูกค้า
 
1.4
กำไรขาดทุนจากการขายสินค้า โดยคิดต้นทุนแบบ FIFO
 
2.
ระบบสต็อกสินค้าและอะไหล่
 
2.1
ใบสั่งซื้อสินค้า
 
2.2
ใบรับสินค้า/ปรับเพิ่มสินค้า และเบิก/ปรับลดสินค้า
 
2.3
คิดต้นทุนสินค้าแบบ FIFO
 
2.4
รายงานยอดสินค้าคงเหลือ
 
2.5
รายงานสต็อกการ์ด (Stock Card)
 
2.6
รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 
2.7
รองรับการสืบค้นจากอุปกรณ์บาร์โค้ด

คุณสมบัติอื่นๆ ของโปรแกรม

 
1.
สามารถรองรับการคิดภาษี 3 แบบ คือ แยกภาษี, รวมภาษี, ไม่คิดภาษี และประเภทการชำระเงิน 2 แบบ คือเงินสด และเครดิต
 
2.
ระบบการขายรองรับการลดราคาได้หลายระดับเช่น 3%+5
 
3.
หน้าจอการทำงานทุกหน้าจอ จะมีสถานะของเอกสาร ให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสถานะเอกสารได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามงาน โดยแสดงเป็นแถบสีสถานะอย่างชัดเจน
 
4.
รองรับการสืบค้นเอกสารโดยใช้คีย์ในการสืบค้นได้หลายคีย์
 
5.
รองรับการขายทั้งสินค้าและบริการ (ด้วยการยิงบาร์โค้ด)
 
6.
รองรับการบันทึกสินค้ารับประกันและการเคลมสินค้าที่มีปัญหาให้กับลูกค้า
 
7.
สามารถบันทึกรายการติดตามงาน เพื่อช่วยเตือนความจำ
 
8.
สามารถรองรับร้านค้า/บริษัท ได้หลายสาขา
 
9.
สามารถกำหนดระดับของลูกค้าได้ถึง 4 ระดับ และยังสามารถกำหนดส่วนลด, เครดิตให้กับลูกค้าแต่ละรายได้
 
10.
สามารถแสดงยอดขายและกำไรจากการขายได้ทันที โดยสามารถสรุปยอดขายและกำไร เป็นรายวัน รายเดือน รายปี โดยแยกตามสินค้า
 
11.
ระบบสินค้าคงคลังคิดต้นทุนแบบ FIFO และสามารถคำนวณย้อนหลังได้อัตโนมัติ (ช่วยอำนวยความสะดวกกรณี มีการบันทึกผิด ตก และต้องการแก้ไขตัวเลข)
 
12.
มีระบบรายงานแสดงสถานะสินค้าไม่เคลื่อนไหวและสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
 
13.
สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รูปแบบรายงานและเอกสาร ใบเสนอราคา/ใบประเมินราคา, ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี, ใบเคลมสินค้า, ใบสั่งซื้อสินค้า, ใบรับสินค้า และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด และแก้ไขรูปแบบได้เองให้เหมาะสมกับแต่ละร้านค้า/บริษัท
 
14.
สามารถสรุปภาพรวมของร้านค้า/บริษัท เกี่ยวกับสินค้าที่ขายดี แยกตามหมวดหมู่ ประเภทสินค้า
 
15.
สามารถสรุปภาพรวมผลิตภัณฑ์ที่เข้ารับบริการแยกตาม ยี่ห้อ-รุ่น
 
16.
สามารถทำการคัดลอกสำเนาเอกสารได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการคีย์ข้อมูล


ลิขสิทธิ(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
สำหรับวินโดว์ XP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 24 Mbyte
 
บริหารงานห้องสมุด (TEW Library)

ข้อมูลเบื้องต้น

  โปรแกรมบริหารงานห้องสมุด เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารงานการยืม-คืนหนังสือ , เอกสาร, สิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อต่างๆ
เช่น VCD , DVD , เทป เหมาะสำหรับโรงเรียน , ศูนย์ ,บริษัทเอกชน ที่ให้บริการยืมหนังสือ -เอกสาร แก่สมาชิก

โปรแกรมรองรับระบบงานดังต่อไปนี้

 
1.
ให้บริการยืมหนังสือ ,เอกสาร ,สิงพิมพ์ , VCD , DVD แก่สมาชิก
 
2.
รับคืนหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ จากสมาชิก
 
3.
ระบบสมาชิก และ ระบบรับเงินมัดจำ
 
4.
จัดทำเอกสารตัดหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ ออกจากระบบเนื่องจากชำรุดหรือสูญหาย
 
5.
จัดทำใบส่งซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
 
6.
จัดทำใบรับหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ จากการซ่อมบำรุงรักษา
 
7.
ติดตามสถานะของหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ และ ประวัติการยืม-คืน
 
8.
สืบค้นหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
 
1.
สามารถพิมพ์บัตรสมาชิก(Member Card)
 
2.
สามารถตั้งระดับ(Level)ของสมาชิกซึ่งทำให้มีผลต่อสิทธิ์การยืมหนังสือของสมาชิกได้
 
3.
สามารถพิมพ์ป้ายบาร์โค้ด(Barcode)เพื่อติดหนังสือ เอกสาร
 
4.
รองรับการสืบค้นเลขทะเบียนหนังสือ และรหัสสมาชิกด้วย เครื่องอ่านบาร์โค้อ(Barcode Scanner)
 
5.
สามารถเก็บไฟล์ตัวอย่างของหนังสือ เอกสาร ได้ไม่จำกัด เช่น ไฟล์สารบัญ , ไฟล์บทคัดย่อ , ไฟล์ตัวอย่างภาพยนต์ โดยโปรแกรมจะทำการบีบอัดไฟล์อัตโนมัติก่อนจัดเก็บ
 
6.
สามารถแยกได้ว่าหนังสือ เอกสาร มีภาษาอะไรบ้าง (ตั้งภาษาเข้าไปเองได้)
 
7.
สามารถตั้งกำหนดวันหยุดให้บริการของห้องสมุดหรือห้องเอกสารได้(มีผลต่อวันรับคืน)
 
8.
หน้าจอยืม-คืน รองรับทั้งการใช้งานทั้งแป้นพิมพ์และเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 
9.
ในการออกรายงานต่างๆสามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลาย
 
10.
ผู้ใช้สามารถออกแบบ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายงานต่างๆได้เอง
 
11.
รายงานสรุปรายรับ/รายจ่าย ในการให้บริการเอกสาร
 
12.
ระบบยืม-คืน รองรับการหักส่วนลดให้สมาชิก


ลิขสิทธิ(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
สำหรับวินโดว์ XP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 28 Mbyte
 
โปรแกรมบันทึกรับงานและติดตามงาน (TEW Workbook)

ข้อมูลเบื้องต้น

  โปรแกรมบันทึกรับงานและติดตามงาน เป็นโปรแกรมสำหรับธุรกิจที่ให้บริการลูกค้าเช่น
 ธุรกิจรับทำชิ้นงานตามคำสั่งลูกค้า
 ธุรกิจบริการติดตั้ง/ซ่อม/บำรุงรักษาทั่วไป(ที่ไม่สนใจจำนวนคงเหลือสินค้า)
 ธุรกิจบริการออกแบบ
 ธุรกิจบริการวัดและทดสอบ
 ธุรกิจรับตกแต่ง

โปรแกรมรองรับระบบงานดังต่อไปนี้

 
1.
เปิด JOB รับงานจากลูกค้า
 
2.
จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า(ถ้าลูกค้าต้องการ)
 
3.
จัดทำใบแจ้งเก็บเงินลูกค้า(เงินสด)
 
4.
จัดทำใบแจ้งเก็บเงินลูกค้า(เงินเครดิต)
 
5.
จัดทำใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า
 
6.
ติดตามงานที่ยังไม่เสร็จหรืองานที่ยังไม่ปิด
 
 
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
 
1.
ใบเปิด JOB สามารถสร้างช่องเก็บข้อมูล(Custom Fields)ได้ไม่จำกัด สามารถปรับให้เหมาะกับธุรกิจต่างๆได้ง่าย
 
2.
ผู้ใช้สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายงานต่างๆได้เอง
 
3.
สามารถจัดเก็บรูปภาพงานได้ไม่จำกัด และทำการบีบอัดไฟล์ภาพอัตโนมัติ
 
4.
สามารถบันทึกการโทรตามงานของลูกค้า
 
5.
แสดงจำนวนวันที่ส่งงานล่าช้า
 
6.
ติดตามงานที่ยังไม่เสร็จหรืองานที่ยังไม่ปิด
 
7.
หน้าจอโปรแกรมสามารถกำหนดเงื่อไขการสืบค้นข้อมูลได้หลายคีย์
 
8.
ในการออกรายงานต่างๆสามารถกำหนดเงื่อนไขได้หลากหลาย


ลิขสิทธิ(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 7 Mbyte
 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนรถเช่า
(CAR FOR RENT V 1.2)

ข้อมูลเบื้องต้น

  โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทะเบียนรถเช่า เป็นโปรแกรมสำหรับบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้เช่ารถ ไม่ว่าจะ เป็นรถตู้รถบัส รถยนต์ หรือพาหนะอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้ สามารถแสดงรายการข้อมูลรถเช่าที่รับงานลูกค้า ในแต่ละวันและยังสามารถตรวจสอบได้ว่าในวันนี้ มีงานที่ต้องเกิดขึ้นบ้าง

ซอฟต์แวร์ทะเบียนรถเช่า จะเข้ามาช่วยงานท่านได้อย่างไร

 
1.
มีระบบหน้าต่าง Pop Up เตือนงานที่ต้องทำในแต่ละวัน ว่ามีงานอะไรเกิดขึ้นบ้าง
 
2.
สามารถดูรายละเอียดของงานรถเช่าได้ว่ามีงานอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง โดยสามารถเรียกดูรายการทั้งในอดีตและในอนาคตได้
 
3.
สามารถกำหนดสถานะของการเช่ารถได้ 5 สถานะดังนี้ ยังไม่จ่ายรถ, จ่ายรถแล้ว, คืนรถแล้ว, ยกเลิก และ อื่นๆ พร้อมแสดงแถบสีให้สังเกตุเห็นได้ชัด
 
4.
สามารถใส่รูปภาพลูกค้าและพนักงานขับรถได้
 
5.
สามารถกำหนดสถานะของลูกค้าที่ใช้บริการเช่ารถได้ 5 ระดับ คือลูกค้าระดับ A = ดีมาก, B = ดี, C = ปกติ, D = แย่ และ F = BackList (คุณสมบัติใหม่ ใน V1.2)
 
6.
สามารถกำหนดสถานะการชำระเงินให้กับพนักงานที่ขับรถว่า ได้ชำระเงินให้กับการออกรถเช่านั้นหรือยัง
 
7.
สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการให้เช่ารถในแต่ละครั้งได้ โดยสามารถดูข้อมูลได้ตามระยะเวลาตามที่ต้องการ
 
8.
สามารถทำการคัดกรองข้อมูลได้หลากหลายเงื่อนไข
 
9.
สามารถทำการคัดลอกสำเนารายการประวัติรถเช่า ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการคีย์ข้อมูล
 
10.
สามารถกำหนดระยะเวลาในการนำรถเช่าเข้ารับการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 
11.
สามารถแสดงสรุปตารางการจองรถในรูปแบบปฏิทินได้ (คุณสมบัติใหม่ ใน V1.2)
 
12.
มีเครื่องมือในการสำรองและกู้คืนข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย


ลิขสิทธิ(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 10 Mbyte
ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย
(Smart Label Maker V 1.5)

ข้อมูลเบื้องต้น

  ซอฟต์แวร์ Smart Label Maker เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสำหรับใช้ภายในสำนักงานหรือร้านค้าทั่วๆ ไป โดยโปรแกรมมี คุณลักษณะพิเศษเฉพาะคือสามารถสั่งพิมพ์ป้ายในรูปแบบต่างๆ ได้มากมาย , สามารถค้นหาข้อมูลที่อยู่ภายในฐานข้อมูลได้ และสามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ นอกจากนี้ยัง สามารถนำไฟล์ต่างๆ อาทิเช่นText File(ไฟล์ข้อความ) ,ไฟล์ที่เกิดจากการ Export Address Book ในโปรแกรม MS Outlook ,ไฟล์ MS Excel และไฟล์ฐานข้อมูล MS Access เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย ซึ่งช่วยลดเวลาในการคีย์ข้อมูลได้ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น

เมื่อท่านใช้ฐานข้อมูลพิมพ์ป้าย ท่านจะได้รับประโยชน์จากซอฟแวร์ดังนี้

 
อ่านรายละเอียดข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่นี่...

ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพิมพ์ป้ายจะเข้ามาช่วยงานท่านได้อย่างไร

  Smart Label Maker เป็นซอฟต์แวร์ใช้สำหรับการพิมพ์ป้าย เพื่อติดสินค้าทั่วไปหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ปก CD, พิมพ์ซองจดหมาย, พิมพ์นามบัตร, พิมพ์สันแฟ้ม,พิมพ์รหัสบาร์โค้ด, พิมพ์โลโก้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดการทำงานในการเขียนป้ายสินค้าจากแบบเก่าที่ผู้ใช้จะทำการเขียนป้ายสินค้าเองหรืออาจเป็นการพิมพ์ป้าย ที่ต้องพิมพ์ป้ายข้อมูลซ้ำๆ กันจำนวนหลายรายการ การใช้ซอฟต์แวร์ Smart Label Maker จะช่วยลดการทำงานดังกล่าว ให้กับผู้ใช้โดยที่ผู้ใช้สามารถคีย์ข้อมูลที่ต้องการพิมพ์บนแผ่นป้ายเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนด จำนวนข้อมูลที่ต้องการให้พิมพ์ซ้ำได้หลายจำนวนตามเท่าที่ต้องการและสามารถ กำหนดตำแหน่งดวงที่ต้องการให้เริ่มพิมพ์ป้ายได้ ว่าต้องการเริ่มต้นให้พิมพ์ ณ. ตำแหน่งใด นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนในการคีย์ข้อมูล เข้าจากไฟล์ต่างๆ เข้าสู่ฐานข้อมูลได้เช่นไฟล์จากโปรแกรม Text File (ไฟล์ข้อความ), ไฟล์ที่เกิดจากการ Export Address Book ในโปรแกรม MS Outlook, ไฟล์ MS Excel และไฟล์ฐานข้อมูล MS Access

ลิขสิทธิ์(License)
รุ่นทดลองใช้งานฟรี
ทำงานบนระบบปฎิบัติการ
Win98 Win2000 และ WinXP
ขนาดไฟล์ประมาณ
ประมาณ 9 Mbyte
ระบบฐานข้อมูลติดตามงานลูกค้า
(Job Tracker V 1.0)

ข้อมูลเบื้องต้น

  ซอฟต์แวร์ JOB TRACKER เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดอยู่ในประเภทโปรแกรมช่วยบริหารจัดการงานในธุรกิจหรือองค์กร โดยซอฟต์แวร์ JOB TRACKER มีคุณลักษณะพิเศษเน้นในส่วนของ "กิจกรรมของลูกค้า"ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ลูกค้าเข้ามาทำธุรกรรมต่างๆกับองค์กร ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ จากข้อมูลเหล่านี้ซอฟต์แวร์ JOB TRACKER จะให้ท่านทำการจัดกลุ่ม-ประเภท กำหนดสถานะต่างๆของกิจกรรมได้ และเก็บบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาอย่างมีระบบ

การที่ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้าถูกรวบรวมอย่างมีระบบทำให้ JOB TRACKER สามารถสืบค้น ประวัติการทำธุรกรรมหรือติดตามกิจกรรมของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา พร้อมทั้งมี รายงานวิเคราะห์ แบบ Multidimention Data Analysis รายงานสรุปรายปีและรายเดือนของข้อมูล(แสดงกราฟและรายละเอียด) ในมุมมองต่างๆ มากกว่า 60 รายงาน ทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลต่างๆของท่านที่ได้จัดเก็บด้วย JOB- TRACKER จะมีประโยชน์ในการปรับปรุงองค์กรของท่านในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

เมื่อท่านใช้ Job Tracker ท่านจะได้รับประโยชน์จากซอฟแวร์ดังนี้

 
อ่านรายละเอียดข้อมูลฉบับเต็มคลิกที่นี่...

Job Tracker เหมาะสำหรับธุรกิจใดบ้าง

  Job Trakcer ถูกออกแบบมาเพื่อครอบคุมทุกธุรกิจที่มีการติดต่อและให้บริการกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจส่วนตัว

ความหมายของคำที่อ้างถึงในที่นี้

  "องค์กร"ในที่นี้หมายถึง บริษัท หน่วยงาน ฝ่าย แผนก หรือ กิจการส่วนตัว โดยครอบคุมทุกธุรกิจ

"ลูกค้า" ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มาติดต่อเพื่อขอใช้บริการกับองค์กร หรือ การติดต่อขอใช้บริการระหว่างหน่วยงาน

"ธุรกรรมของลูกค้า" ในที่นี้หมายถึง ลูกค้าใช้บริการกับองค์กรซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ เช่น การซื้อ-ขาย ,การขอคำแนะนำ/สอบถามปัญหาต่างๆ , การรับผลิต-จัดทำ, การว่าจ้าง

"ผู้บริหาร" ในที่นี้หมายถึง เจ้าของบริษัท หัวหน้างาน หรือ ตัวท่านเอง(กิจการขนาดเล็กหรือกิจการส่วนตัว)