-เก็บประวัติลูกค้า
-เก็บประวัติการใช้รถ
-เก็บประวัติพนักงานขับรถ
-กำหนดราคาเช่ารถมาตรฐานตามประเภทรถ 3-5 ระดับ
-กำหนดราคาค่าเช่ารถตามเลขทะเบียนรถ(เฉพาะคัน)
-เตือนรถถึงกำหนด ต่อประกัน , ภาษี , พ.ร.บ. , ซ่อมบำรุง
-บันทึกการจองรถ (RESERVATION)
-บันทึกใบเช่ารถระยะสั้น (SHORT TERM CAR RENTAL)
-บันทึกใบเช่ารถระยะยาว(LONG TERM CAR RENTAL)
-บันทึกการรับรถกลับจากการเช่า
-สามารถติดตามสถานะปัจุบันของรถแต่ละคัน
-บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับรถ(ค่าใช้จ่ายลูกค้า,ค่าใช้จ่ายบริษัท)
-ระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ
-สามารถออกใบแจ้งหนี้ค่าเช่ารถและใบแจ้งหนี้กรณีอื่นๆ
-ระบบออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ (มีภาษี,ไม่มีภาษี)
-สามารถออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารถและออกใบเสร็จรับเงินกรณีอื่นๆ
-บันทึกรับเงินเข้าร้าน/บริษัท
-ค้นหารถว่างในสต็อกรถ
-ค้นหาพนักงานขับรถว่าง
-แสดงปฎิทินรถออกปฎิบัติงาน
-แสดงปฎิทินพนักงานออกปฎิบัติงาน
-เตือนครบกำหนดเรียกเก็บเงินค่าเช่ารถระยะยาว(เรียกเก็บรายเดือน)
-รายงานยอดขาย
-รายงานภาษีขาย
-รายงานรับเงินประจำวัน
-รายงานรถออกปฎิบัติงาน
-รายงานการจองรถ
-รายงานค่าใช้จ่ายบริษัท
-รายงานรายได้พนักงานขับรถ
-รายงานรายได้ประมาณการของรถแต่ละคัน
คุณสมบัติของโปรแกรม (Software Specifications)
ซอฟต์แวร์ระบบงานธุรกิจรถเช่า
(SD CAR RENTAL SYSTEM)