ซอฟต์แวร์ระบบงานขายและศูนย์บริการ
POS SYSTEM
RETAIL & WHOLESALES SYSTEM
SERVICES SYSTEM
                ซอฟต์แวร์ระบบงานขายและศูนย์บริการ ( SD SALES & SERVICES SYSTEM )เป็นซอฟต์แวร์
สำหรับ งานขายสินค้าหน้าร้าน(POS)  งานขายปลีก/ขายส่ง (Retail & Whole Sales System) พร้อมทั้งมีระบบรับบริการหรือศูนย์บริการ (Services Center System) รวมอยู่ด้วยในตัว ตัวอย่าง ธุรกิจที่ใช้โปรแกรมนี้ได้เช่น
               [x] ธุรกิจขายหน้าร้านทั่วไป เช่นเปิดหน้าร้านในลักษณะ Shop หรือ Minimart (ทำงานโดยใช้บาร์โค้ด)
               [x] ธุรกิจขายปลีก/ขายส่ง เช่น ร้านเครื่องเขียน , ร้านเครื่องประดับ , ร้านขายเครื่องสำอางค์ ,
                     ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
               [x] ธุรกิจขายและรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
               [x] ธุรกิจขายและรับซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ , อุปกรณ์สื่อสาร , อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
               [x] ธุรกิจขายและรับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
               [x] ธุรกิจขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
               [x] ธุรกิจขายและบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด
หมายเหตุ
ดูข้อมูลอื่นๆ กรุณาคลิกเมนูด้านซ้าย
(SD SALES & SERVICES SYSTEM)
ข้อมูลเบื้องต้น