หัวข้อคำถาม:
ขอราคาโปรแกรมรถเช่า

 

  รายละเอียดคำถาม : 
ขอทราบราคาโปรแกรมรถเช่า
จะเอาไปวางระบบให้ลูกค้าครับ

  ชื่อผู้ตั้งคำถาม : 
วัชรา ( thai_cyber@hotmail.com) 4/1/20 (9:02:31น.)

 
 

  คำตอบ:
โปรแกรมระบบงาน "ธุรกิจรถเช่า" คิดราคาตามจำนวน user ที่ใช้
ระบบครับ โดยคิดราคา 35,000 บาท/User เป็นราคาจ่ายครั้ง
แรกครั้งเดียวครับ

 

  ชื่อผู้ตอบ : 
ทีมงาน Smart Developer ( s0061008@yahoo.com) 10/1/20 (8:14:32น.)

ตอบคำถาม
จากคุณ :
อีเมล์ :
คำตอบ* :